Már támogatással is!

Ha érdekes a cikk oszd meg a profilodon

Jogsi támogatás
Gyere hozzánk!

A KEX Autós-Motoros Iskolánál Hatvanban és Gyöngyösön is lehetőség nyílt a KRESZ tanfolyam támogatására.

KÉRELEM
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához
nyújtott támogatáshoz

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam, illetve elméleti vizsga
díjának megfizetéséhez az állam támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar
állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)-h)
pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez
szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsgát 2018. július 1-jét követően tette le, és a vizsga
napján a 20. életévét még nem töltötte be.
Az igény előterjesztésének határideje
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési
alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő.
A megjelölt határidő jogvesztő.
A támogatás mértéke
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési
alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000
forint.

Röviden! Ne hagyd ki!

A támogatási kérelmet az alábbi hivatkozásról letöltheted.

http://kexautosiskola.hu/2018/07/11/ne-hagyd-ki-tamogatasi-kerelem/

 


Ha érdekes a cikk oszd meg a profilodon

Hát én ehhez hozzászólok!