Elfogadták a 2020-as költségvetést

<

Gyöngyös – A képviselő-testület novemberi ülésén elfogadta a 2020-as adómértékeket tartalmazó rendeletét, és úgy döntött, 50 forinttal, 490 forintra emeli az idegenforgalmi adó mértékét.

Emelést fogadtak el a képviselők a reklámhordozókra kiszabott építményadó mértékében is, amely 3000 forintról 9000 forintra emelkedik jövőre. További változás, hogy a vállalkozások a befizetett helyi iparűzési adójuk egy százalékát 2020-ban már nem csak verseny- és utánpótlássport-tevékenység, hanem kulturális tevékenység támogatására is megcímkézhető.

A koncepció elfogadásával megkezdődött a költségvetés tervezése

A képviselők elfogadták az önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatát, és a jövő évi költségvetés koncepcióját is. Utóbbi dokumentum azokat az alapelveket, támogatási célokat határozza meg, amelyek figyelembevételével készül majd el a város 2020-as költségvetése. Az önkormányzat 2020-ban is fenn kívánja tartani az elmúlt években eredményesen alkalmazott megfontolt és takarékos gazdálkodást, keresve és kihasználva azokat a lehetőségeket, amelyek változatlan forrásszükséglet mellett hatékonyságnövelést, és külső forrás bevonását eredményezhetik. Az elfogadott koncepció nem tartalmaz konkrét kiadási és bevételi számokat, az azonban kiderül belőle, hogy az úgynevezett beszámítás intézménye miatt az előzetes számítások szerint az önkormányzat megemelkedett adóerőképessége miatt várhatóan 748 millió forintot tart majd vissza a központi költségvetés az általános támogatásként az önkormányzatot megillető összegből. Az önkormányzat támogatását a szolidaritási hozzájárulás tovább csökkenti majd, ennek mértéke azonban egyelőre nem ismert.

Régi-új ügyvezető a kulturális társaság élén

A képviselők döntöttek a Gyöngyösi Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatáról, és december 1-jétől az eddig megbízott ügyvezetőként dolgozó Nagy Andreát bízták meg a feladattal. Még 2018 februárjában döntött úgy a képviselő-testület, hogy az addig önkormányzati fenntartású intézményként működő Gyöngyösi Kulturális és Rendezvény Központot megszünteti, és feladatainak ellátására gazdasági társaságot alapít. 2019. június 24-ével a kinevezett ügyvezető lemondott, ekkor írtak ki pályázatot az ügyvezetői feladatok ellátására. A grémium még az ügyvezetői pályázatok elbírálását megelőzően arról is döntött, hogy az önkormányzat 10 millió forintos kiegészítő támogatást nyújt a társaságnak. A cég által elkészített 2020-as programtervről is egyeztettek a képviselők, és elfogadták azt.

Szerződést bontottak az ügyvezetővel

A képviselő-testület azonnali hatállyal felbontotta a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének munkaszerződését. Eperjesi László 2015-ös megalakulása óta vezette az önkormányzati tulajdonú társaságot. A város európai uniós pályázatait menedzselő céget a jövőben Dr. Lénártné Benei Anikó vezeti.

Bővül a karbantartói csoport

A testület tíz főre bővítette a városi karbantartó csoport létszámát. A csoport eddig hat fővel dolgozott, és számos azonnali beavatkozást igénylő feladatot oldott meg, jelentős megtakarítást elérve az önkormányzat számára. Részt vettek az intézmények nyári karbantartási munkáiban, azonnali megoldásokat igénylő beavatkozásokban, rendezvények előkészítésében és sok apró feladat megoldásában. Ha ezeket a feladatokat külső vállalkozókkal végeztette volna az önkormányzat, a költségek körülbelül a duplájára rúgtak volna.

Meghosszabbították szerződésüket a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal

A grémium egy évvel meghosszabbította ellátási szerződését a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal (MMSZ). A szervezet Mátrafüred időskorú lakossága számára szociális alapszolgáltatás keretében 10 férőhelyen idősek nappali ellátását, valamint a Gyöngyösön lakók számára 10 férőhelyen átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos ellátást nyújt. Az önkormányzat az MMSZ munkájához az ideivel megegyező mértékben, 6 és fél millió forinttal járul hozzá 2020-ban.

Folytatódik az ivartalanítási program

A képviselők eleget téve a gyepmesteri telepet üzemeltető Új Nap Egyesület kérésének, 2020. május 31-ig kitolták az állatvédelmi ivartalanítási programra megítélt 3 millió forint felhasználásának határidejét. A kérést az indokolta, hogy a keretösszeg több mint kétharmadát még nem használták fel, így a program a határidő módosításával tovább folytatódhat.

Letették az esküt

Letették esküjüket a képviselő-testület előtt a Mátrafüredi Részönkormányzat tagjai. A grémium összetétele nem változott a november 17-én megtartott településrészi választást követően, a 202 megjelent választópolgár szavazatai alapján a következő öt évben is Ferencz Angéla, Grassalkovichné Varró Zsuzsanna, Szuromi László és Tóth János vesz részt a testület munkájában. A Mátrafüredi Részönkormányzatot Faragó Tamás, a gyöngyösi 1. számú választókerület önkormányzati képviselője vezeti.

Segítséget ajánlott az országgyűlési képviselő

Napirend előtt mutatkozott be a gyöngyösi képviselő-testület novemberi ülésén Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője. Dudás Róbert az Egerben polgármesterré választott Mirkóczki Ádám mandátumát vette át az országgyűlésben, esküjét november 18-án tette le. A gyöngyösi grémium előtt céljairól azt mondta, hogy az elmúlt évtizedben szerzett politikai tapasztalatait felhasználva szeretné képviselni a térséget és egész Heves megyét, és felajánlotta segítségét az önkormányzatnak.

0 0 votes
Article Rating