<

A Vitézi Rend Heves Megyei Törzskapitánysága, egy katolikus óvodát támogatott. Az alábbiakban vitéz Tiszolczi Péter székkapitány úr beszámolóját olvashatják.

Akik részt vettek az idei Vitézavatáson, azoknak biztosan feltűnt egy „kis huszár”, egy frissen avatott kis kadét.

Nomen est omen! Már nevében is hordozza a vitézséget, neve Szatmári Vitéz László 4 esztendős, és a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda Szent Erzsébet Római Katolikus Tagóvodába jár.

Édesanyja vette fel a kapcsolatot a Heves Megyei Törzskapitánysággal, aki jelezte, hogy az óvoda szívesen venné, ha a Vitézi Rend eszközökkel tudná támogatni az intézményt.

Egy pár sorban bemutatnám az óvodát, melyet a honlapjukról „loptam” le a teljesség igénye nélkül:

Az intézmény 1993. szeptember 01.-től működik katolikus óvodaként, az Egri Főegyházmegyei Hatóság képviseletében a gyöngyösi Szent Bertalan Plébánia alapította. Jelenleg két vegyes csoporttal működik.

A nevelőtestületre jellemző a keresztényi elhivatottság és a szakmai felkészültség. Ez a biztosíték arra, hogy biztonságos és szeretetteljes légkörben nevelhessük az óvodánkba járó gyermekeket. Nemcsak a Gyöngyösön élő katolikus családok választják intézményünket, hanem Gyöngyös város és kistérségi vonzáskörzetéből is sok gyermeket nevelünk. Óvodánk Heves megyében első volt az egyházi fenntartású intézmények sorában. Helyi keresztény szellemű pedagógiai program alapján dolgozunk, melyet a nevelőtestület írt. Az óvodában egységes nevelőmunka folyik, feladatunknak tekintjük, a keresztény értékek közvetítését és a hit csírájának elültetését.

Az óvodai életet a népi-, és egyházi ünnepkörhöz kapcsolva szervezzük. A családokkal való szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében nyitottá tesszük az óvodát, így a szülők aktív részvételével zajlanak ünnepeink. A családokkal, közös szentmisén veszünk részt minden hónapban, valamint névadó szentünk ünnepén is. Az egyház képviselőivel, az atyákkal és a hitoktatóval nemcsak a templomban, hanem az óvodában is találkoznak a gyermekek.

Az óvoda által megfogalmazott eszköz igényeket megpróbáltuk teljesíteni. Mind Egerben, mind Hatvanban megmozdult a tagság. Most nem anyagi segítséget kértünk, hanem színes ceruzákat, gyurmákat, zsírkrétákat, filctollakat, rajz,-és írólapokat, mesekönyveket és plusz játékokat, figurákat.

Úgy gondolom, az előzetes elvárásokat meghaladó mennyiségű adomány gyűlt össze! Bónuszként még egy fénymásoló és egy írásvetítő is bővítette az ajándékok sorát.

Ezúton is meg szeretném köszönni a Heves Megyei Törzskapitányság összefogását és adományozó kedvét! Meg kell említeni az egri Bródy Sándor és a hatvani Ady Endre könyvtárak által – a Vitézi Renden keresztül – adományozott könyveket, mondókás füzeteket.

Az óvodába nagy szeretettel és figyelemmel fogadott minket Strumpfné Komjáti Erika óvodavezető.

v. Szalai Attila törzskapitány úr röviden ismertette Rendünk múltját és jelenét, illetve a korhoz és lehetőségeinkhez alkalmazkodó tevékenységeinket.

vitéz Tiszolczi Péter
székkapitány

Forrás: vitezirend.com

0 0 votes
Article Rating